Minister for ligestilling, Manu Sareen

"Vi er nået langt med ligestillingen mellem mænd og kvinder herhjemme, og det skal vi være stolte over. Når vi sætter fokus på køn fremmer vi reelt lige muligheder mellem piger og drenge, kvinder og mænd og skaber bedre kvalitet til borgerne. Men vi når ikke de resultater uden at arbejde for dem – og i det arbejde skal det offentlige gå foran. Her på hjemmesiden kan du se en status over de offentlige myndigheders arbejde for at fremme ligestilling blandt borgere og ansatte mellem 2011-2013. Ligestillingsredegørelserne giver et billede af, hvad myndighederne gør for at tænke køn ind i deres arbejde og services til borgerne, og de gode erfaringer kan inspirere andre til at tage arbejdstøjet på."

Hent hovedrapport 2013


HOVEDRESULTAT

Ligestillingsredegørelserne fra 2013 viser, at de offentlige myndigheder generelt er længst fremme med ligestillingsindsatsen inden for personaleområdet. Der er stadig størst udfordringer, når det handler om at medtænke kønsperspektivet inden for serviceområder/kerneydelser.Stat og regioner klarer sig generelt bedre end kommunerne – det gælder både ligestillingsindsatsen på personaleområdet og inden for serviceområder/kerneydelser.

Nyt ligestillingsindeks til benchmarking af ligestillingsindsatsen

På baggrund af ligestillingsredegørelserne for 2013 er udviklet et ligestillingsindeks for organisationernes arbejde med ligestilling. Der er både udarbejdet et ligestillingsindeks på personaleområdet og i forhold til serviceområder/kerneydelser. Ligestillingsindekset består af 5 niveauer med pointgivning fra 0-100, der indikerer, i hvilket omfang en organisation arbejder med ligestilling. Den enkelte organisation har fået en indplacering på indekset på baggrund af de svar, som de har indberettet i deres redegørelser.

Det øverste niveau på indekset er for dem, der scorer 81-100 point, svarende til at de ”i meget høj grad arbejder med ligestilling, mens det nederste niveau er for dem der scorer 0-20 point og ”i ringe grad eller slet ikke arbejder med ligestilling". Metodisk bygger ligestillingsindekset på selvrapportering om den enkelte institutions ligestillingsindsats. Det indebærer visse forbehold.

Se ligestillingsindeks og metodiske forbehold.


Indeksplacering personaleområdet

Stat og regioner scorer i gennemsnit 50 og 49 point på ligestillingsindekset på personaleområdet. Det indikerer, at de ”arbejder i nogen grad med ligestilling”. Til sammenligning scorer kommunerne i gennemsnit 32 point for deres ligestillingsarbejde på personaleområdet, hvilket indikerer, at de kun ”arbejder i begrænset omfang med ligestilling”.

Indeksplacering kerneydelser

Stat, kommuner og regioner får i gennemsnit henholdsvis 37 point, 24 point og 39 point på ligestillingsindekset for kerneydelser. Det indikerer, at alle 3 myndigheder kun "i begrænset omfang arbejder med ligestilling".