Ligestilling i kommunerne

Ved at benytte listerne nedenfor eller søgefunktion, kan du under hver region se både regionens ligestillingsredegørelse og en rapport, der sammenholder resultaterne for regionens indberetning i ligestillingsredegørelsen med resultaterne for regionernes indberetninger som helhed.

Alfabetisk oversigt

Kommune Redegørelse Rapport
Albertslund Kommune Hent PDF Hent PDF
Allerød Kommune Hent PDF Hent PDF
Assens Kommune Hent PDF Hent PDF
Ballerup Kommune Hent PDF Hent PDF
Billund Kommune Hent PDF Hent PDF

UDVALGTE RESULTATER


Personaleområdet 

Kommunerne har taget initiativer til at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering af personale.

 

Kommunerne har taget initiativer til at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering til ledelsesstillinger.

Kerneydelser 

Kommunerne medtager overvejelser om målgruppens køn i forbindelse med udarbejdelse af kommunikationsmateriale - fx kampagner, nye hjemmesider og oplysningsmateriale.

 

Kommunerne bruger kønsopdelte data - fx til at identificere målgruppens fordeling på kvinder
og mænd, piger og drenge.