Om Ligestillingsredegørelse 2013

Ligestillingsredegørelserne indberettes hvert andet år og gør status for de statslige institutioners, kommunernes og regionernes indsats for at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd blandt de ansatte og i ydelserne til borgerne. Redegørelserne gør det muligt at monitorere og sammenlige ligestillingsindsatserne i det offentlige, og de bidrager til at indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde og til at synliggøre indsatsen, så borgere og andre interesserede kan følge med.

Ligestillingsredegørelserne er samtidig med til at følge op på ligestillingslovens § 4, om at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling mellem kvinder og mænd og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

Ligestillingsredegørelserne for 2013 omhandler de statslige institutioners ligestillingsindsats i perioden 1. september 2011 til 31. august 2013 og kommunernes og regionernes ligestillingsindsats i perioden 1. november 2011 til 31. oktober 2013.


I forhold til tidligere indberetninger er redegørelserne for 2013 blevet forenklet. Antallet af spørgsmål er reduceret, så de statslige institutioner besvarer 14 spørgsmål mod tidligere 36 spørgsmål. Kommunerne og regionerne besvarer 15 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler hovedområderne personale og kerneydelser, og som er opdelt i tre kategorier: politikker, handlinger og resultater.

Indberetningen af ligestillingsredegørelserne er elektronisk og i et format, der giver mulighed for at autogenere rapporter indeholdende data, eksempler og resultater. Som noget nyt er der desuden udviklet et ligestillingsindeks, der indikerer organisationernes arbejde med ligestilling, og som giver mulighed for at vurdere og sammenligne egen indsats med tilsvarende myndigheders. Indekset beregnes både for indsatsen som helhed og opdelt på henholdsvis personaleområdet og kerneydelser.