Ligestilling i regionerne

Ved at benytte listerne nedenfor eller søgefunktion, kan du under hver region se både regionens ligestillingsredegørelse og en rapport, der sammenholder resultaterne for regionens indberetning i ligestillingsredegørelsen med resultaterne for regionernes indberetninger som helhed.

Alfabetisk oversigt

Region Redegørelse Rapport
Region Hovedstaden Hent PDF Hent PDF
Region Midtjylland Hent PDF Hent PDF
Region Nordjylland Hent PDF Hent PDF
Region Sjælland Hent PDF Hent PDF
Region Syddanmark Hent PDF Hent PDF

UDVALGTE RESULTATER


Personaleområdet 

Regionerne har taget initiativer til at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering af personale.

 

Regionerne har taget initiativer til at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering til ledelsesstillinger.

Kerneydelser 

Regionerne medtager overvejelser om målgruppens køn i forbindelser med udarbejdelse af kommunikationsmateriale - fx kampagner, nye hjemmesider og oplysningsmateriale.

 

Regionerne bruger kønsopdelte data - fx til at identificere målgruppens fordeling på kvinder og mænd, piger og drenge.