Ligestilling i staten

Ved at benytte listerne nedenfor eller søgefunktion, kan du under hver statslig institution se både institutionens ligestillingsredegørelse og en rapport, der sammenholder resultaterne for institutionens indberetning i ligestillingsredegørelsen med resultaterne for de statslige institutioners indberetninger som helhed.

Alfabetisk oversigt

Statslige institutioner Redegørelse Rapport
Ankestyrelsen Hent PDF Hent PDF
Arbejdsmarkedsstyrelsen Hent PDF Hent PDF
Arbejdsskadestyrelsen Hent PDF Hent PDF
Arbejdstilsynet Hent PDF Hent PDF
Arkitektskolen Aarhus Hent PDF Hent PDF

Ministeriernes samlede rapporter om ligestilling på ressortområdet

Ministerier Rapport
Beskæftigelsesministeriet Hent PDF
Erhvervsministeriet Hent PDF
Finansministeriet Hent PDF
Forsvarsministeriet Hent PDF
Justitsministeriet Hent PDF
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Hent PDF
Kulturministeriet Hent PDF
Miljøministeriet Hent PDF
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Hent PDF
Ministeriet for Forskning, innovation og Videregående Uddannelser Hent PDF
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hent PDF
Ministeriet for Ligestilling og Kirke Hent PDF
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Hent PDF
Skatteministeriet Hent PDF
Social, Børne og Integrationsministeriet Hent PDF
Statsministeriet Hent PDF
Transportministeriet Hent PDF
Udenrigsministeriet Hent PDF
Undervisningsministeriet Hent PDF
Økonomi og indenrigsministeriet Hent PDF

UDVALGTE RESULTATER


Personaleområdet 

De statslige institutioner har taget initiativer til at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering af personale.

 

De statslige institutioner har taget initiativer til at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering til ledelsesstillinger.

Kerneydelser 

De statslige institutioner medtager overvejelser om målgruppens køn i forbindelse med udarbejdelse af kommunikationsmateriale - fx kampagner, nye hjemmesider og oplysningsmateriale.

 

De statslige institutioner bruger kønsopdelte data - fx til at identificere målgruppens fordeling på kvinder og mænd, piger og drenge.